Elevmentorordning på HANSENBERG

Det kan være både en faglig og personlig udfordring at tage en uddannelse.

Med en mentor får du en sparringspartner, du kan drøfte dine udfordringer med, og en chance for at sætte dig selv og din professionelle udvikling i centrum.

mentee og Mentor - ung hjælper ung

I dette link finder du en oversigt over elever, som gerne vil hjælpe andre elever på HANSENBERG. Disse elever kalder vi for mentorelever.

Det kan være, at du har svært ved at nå eller overskue det hele, eller måske har du brug for en at tale med i forhold til det at starte uddannelse og finde praktikplads.

En mentorelev kan være en elev, som er i en uddannelsesaftale i en virksomhed, eller en elev fra Praktikcenter HANSENBERG.

 

 

Erhvervsmentor

I dette link finder du en oversigt over repræsentanter fra virksomheder, det vil sige erhvervsmentorer, som har valgt, at de gerne vil stå til rådighed for personlig sparring og spørgsmål, som du måtte have i forbindelse med din uddannelse og de udfordringer, som du møder.

 

Har du spørgsmål til ordningen, så er du velkommen til at kontakte Tina Haarbo Kristensen, leder af virksomhedsservice, for mere information.

  • thk@hansenberg.dk eller på telefonnr. 2126 9268

VIl du gerne være mentor?

Hvis du vælger at blive mentor, så vil skolen sammen med dig, se på mentorroller og afgrænsning heraf, kommunikation, etik – herunder tavshedspligt i forbindelse med personlige og private oplysninger, psykologi m.m. Du bliver med andre ord klædt på til opgaven.

Som mentor skal du bl.a.

  • Have lyst til at lære et andet menneske at kende.
  • Kunne lytte og være nærværende.
  • Vise forståelse og anerkendelse, kunne motivere.
  • Være bevidst om den professionelle tilgang til opgaven - kunne nedtone opmærksomheden på sig selv og i stedet fokusere på mentee.

En mentor skal ikke

  • Takle psykiske og alvorlige personlige problemer, ved sådanne problemer kontaktes en af vores vejledere.
  • Lave lektier og rapporter, dog vil det være naturligt at tale om, hvordan det går med det faglige og gerne komme med gode råd.
  • Overtage ansvar for mentee'ens eventuelle forsømmelser.

Mentorbevis

Du vil modtager et diplom, et ekstra plus på cv’et, ligesom det er en god mulighed for personlig udvikling.

  

Kontakt

  • Tina Haarbo Kristensen, leder af virksomhedsservice, for mere information på thk@hansenberg.dk eller på telefonnr. 2126 9268