økonomi

Hvis din uddannelsesaftale bliver ophævet

Hvis du er i gang med en uddannelse, men undervejs mister din læreplads, bliver du tilbudt et møde om din uddannelsessituation. Hvis du uforskyldt har mistet lærepladsen, kan du komme i skolepraktik efter gældende regler, såfremt din uddannelse udbydes med skolepraktik.

Det er skolen, der afgør, om du uforskyldt har mistet sin uddannelsesaftale. Du er velkommen til at kontakte praktikpladskonsulenten for dit område for en samtale om dine muligheder. Såfremt vi ikke hører fra dig, vil vi tage kontakt til dig, når vi har modtaget ophævelsen på din uddannelsesaftale.

Alt afhængig af din alder og hvornår du har indgået uddannelsesaftalen med din virksomhed, er der forskellige muligheder, så kontakt os, og vi hjælper dig med et overblik over dine muligheder.

Ekstra børnetilskud for forældre

Der er mulighed for ekstra børnetilskud til forældre, som er i gang med en uddannelse eller som er i praktik i forbindelse med en uddannelse. Vær opmærksom på, at man skal opfylde forskellige betingelser, og at man ikke kan få de to tilskud samtidig.

  • Læs om dine muligheder på www.borger.dk (under familieydelser)

Mobilitetsfremmende ydelser til elever/lærlinge

Du kan hos AUB søge om at få mobilitetsfremmende ydelser.

Du kan søge om økonomisk støtte til:

  • Rejsehjælp til søgning eller overtagelse af en lære-/praktikplads
  • Flyttehjælp ved overtagelse af en lære-/ praktikplads
  • Tilskud til forsørgere til merudgifter ved dobbelt husførelse
  • Tilskud i særlige tilfælde til andre boligudgifter.


Hvis du får en lære-/praktikplads i et andet land, kan du også søge om:

  • Rejsehjælp til rejsen
  • Tilskud til andre særlige udgifter, der er begrundet i udlandsopholdet.