Forskellige former for uddannelsesaftaler

den almindelige uddannelsesaftale

Virksomheden skal være godkendt til hele dit uddannelsesforløb og samarbejder med erhvervsskolen om hele din uddannelse, dvs. alle praktik- og skoleforløb.


Virksomheden har det økonomiske, juridiske og uddannelsesmæssige ansvar i hele aftalens forløb.


Uddannelsesaftalen kan gælde fra grundforløbets afslutning eller fra din start på grundforløbet.


kombinationsaftale

En (ordinær) kombinationsaftale er en særlig form for aftale, hvor du har en aftale med flere virksomheder om praktikken.

Det særlige ved denne ordinære kombinationsaftale er, at alle elementer i aftalen skal være på plads ved start på første del af kombinationsaftalen.

Der er dog kun prøvetid i den første del af kombinationsaftalen, du starter altså ikke i en ny prøvetid ved hver virksomhed.

Ny mesterlære

Ny mesterlære er en særlig form for start på en erhvervsuddannelse, hvor du i det første år er i lære i virksomheden, i stedet for at tage det ordinære grundforløb på skolen.

I løbet af dette år skal du opnå kompetencer, så du er klar til at starte på hovedforløbet. Virksomheden overtager dermed ansvaret for at nå de uddannelsesmål, der normalt er skolens mål i grundforløbet.

Aftalen om ny mesterlære dækker normalt hele uddannelsesforløbet.

Kort uddannelsesaftale

En kort uddannelsesaftale skal omfatte mindst en praktikperiode og en hel skoleperiode. Den korte aftale kan forlænges eller fornyes.

Denne aftaleform er for virksomheder, som er fuldt godkendt som praktiksted, men som ikke kan påtage sig et helt uddannelsesforløb.

Aftalen kan omfatte grundforløbet eller grundlæggende praktisk oplæring (ny mesterlære).

Hvis du ikke begynder på en ny aftale efter afslutning af en kort uddannelsesaftale, har du ret til at blive optaget i skolepraktik, hvis den valgte uddannelse udbydes med skolepraktik, og hvis du opfylder reglerne (EMMA).