økonomi

– når du har en elev/lærling i virksomheden

Som virksomhed skal I betale eleven løn under skoleophold, men får refusion af lønnen fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag).

AUB giver tilskud til en række udgifter, I som virksomhed kan have, ved at have en elev ansat.

Ydelser I kan søge om økonomisk støtte til i forbindelse med elevens praktikperiode:

 • Lønrefusion og befordring
 • Kost- og logiophold
 • Udstationering

Læs mere om udbetalingen af de enkelte tilskud på virk.dk, tryk her.

Hvis det er et længere skoleophold, bliver refusionen udbetalt, når skoleopholdet er afsluttet. Det hele foregår automatisk, da skolen indberetter til AUB. 

AUB sender derefter et orienteringsbrev til virksomheden med en bekræftelse på elevens skoleophold. Lønrefusionen bliver automatisk udbetalt efter 10 dage. 

Hvis I vil ændre eller godkende lønrefusion skal I have følgende klar:

 • Virksomhedens NemID
 • Elevens CPR-nr.
 • Datoer for skoleophold
 • Elevens lønoplysninger

Generelt om refusion

Der gives refusion, selv om eleven har været syg, hvis sygdommen er korrekt anmeldt til skolen.

Der gives ikke refusion, hvis eleven er udeblevet/har fået fri fra undervisningen.

Er eleven i voksenlære, udbetales voksenelevløn (eleven skal være fyldt 25 år, når eleven begynder sin uddannelse). 

Når vokseneleven er på skoleophold, udbetales der højere lønrefusion. I skal selv søge om højere lønrefusion ved at udfylde ansøgningsskemaet på AUB's hjemmeside.

Ønsker I lønrefusion og evt. befordring udbetalt hurtigere, skal I logge på selvbetjening, når brevet er modtaget fra AUB. Her godkender eller retter I oplysningerne.

Jeres virksomhed skal være godkendt af det faglige udvalg til at uddanne elever.
Derudover skal virksomheden være registreret som lønudbetalende hos SKAT og ATP.

erhvervskostskole

Hvis eleven har mere end 5 kvarters transport fra hjemmet og til nærmeste skole med offentlig transportmiddel, kan eleven blive indkvarteret på HANSENBERGs erhvervskostskole (skolehjem).

Ansøg om skolehjemsplads - find ansøgningen her.

Generelt om erhvervskostskolen/skolehjemmet

 • Pris pr. 1. januar 2018 for kost og logi pr. uge er kr. 508,25-550,00 Staten betaler resten af udgiften til opholdet på skolehjem.
 • Taksterne fastsættes hvert år.
 • Arbejdsgivere, som betaler elevens udgift til skolehjem, får beløbet refunderet af AUB.
 • Forsørgere af børn skal ikke betale for at bo på skolehjemmet.