For virksomheder der gerne vil ansætte en elev

Har du praktikpladsen, så hjælper vi med at finde en elev/lærling

Der er et stigende behov for veluddannet faglært arbejdskraft i Danmark.

Du og din virksomhed er altid velkommen til at kontakte en praktikpladskonsulent for at få råd og vejledning, når I overvejer en elev/lærling.

Før du som virksomhed kan indgå en uddannelsesaftale med en elev, skal virksomheden godkendes som praktiksted af det faglige udvalg inden for den pågældende uddannelse.

Du skal udfylde et ansøgningsskema, som kan hentes på det faglige udvalgs hjemmeside. Ofte vil ansøgningsskemaet kunne udfyldes og sendes elektronisk.

For at få en praktikpladsgodkendelse kræver det, at I som virksomhed:

  • Har mindst én medarbejder med relevant faglig ekspertise, der kan varetage elevens/lærlingens uddannelse
  • Har relevant udstyr og maskiner
  • Kan tilbyde arbejdsopgaver, der tilgodeser uddannelsesmålene.

Praktikpladsen.dk

God hjælp at hente på praktikpladsen.dk

Praktikpladsen.dk hjælper dig med rekruttering af nye elever og giver overblik over dine nuværende elevers skoleophold og fravær.

Lige nu er der mere end 15.000 elever, der søger praktikplads på Praktikpladsen.dk. Du kan hurtigt finde alle elever, der søger læreplads inden for jeres fagområde og tage direkte kontakt.