digitale uddannelsesaftaler

Digitale uddannelsesaftaler – en ny selv- og medbetjeningsløsning i Elevplan. Ministeriet tilbyder indgåelse af uddannelsesaftaler digitalt via en ny it-løsning, kaldet Digitale uddannelsesaftaler. Den nye løsning gør bl.a. samarbejdet med virksomheder og indhentning af underskrifter lettere, idet der anvendes NemID.

Digitale uddannelsesaftaler har det samme indhold som den nuværende formular til uddannelsesaftaler. På nuværende tidspunkt giver it-systemet ikke mulighed for at oprette tillæg, at ophæve en aftale eller at oprette en erklæring om delvis gennemført praktikuddannelse. Planen er dog, at de øvrige formularer også skal understøttes digitalt. Fordelene ved de digitale uddannelsesaftaler er:

  • Høj genkendelighed i forhold til aftaleformularen, hvilket gør det let at komme i gang
  • Hurtigere og lettere samarbejde mellem skole og virksomhed
  • Hurtigere oprettelse af mange og ens aftaler inden for samme speciale
  • Hurtigere indhentning af underskrifter fra alle parter og færre omkostninger
  • Sikker opbevaring af aftaler og sikker underskrift samt autentifikation med NemID

Digitale uddannelsesaftaler er en del af Elevplan, så man skal være bruger af Elevplan for at oprette digitale uddannelsesaftaler. Virksomheder, der ikke er brugere af Elevplan, kan ikke oprette digitale uddannelsesaftaler, men de kan underskrive digitale uddannelsesaftaler, der er udarbejdet af skolen.

Adgang til digitale uddannelsesaftaler kan findes via disse links:
www.uddannelsesaftaler.dk eller www.elevplan.dk.

Find en vejledning her.

Kontakt en praktikpladskonsulent - find praktikpladskonsulenterne her.