Fitnessuddannelsen

Der er et stigende behov for veluddannet arbejdskraft i Danmark.

Vil I gerne have en ekstra gevinst på jeres bundlinje og forbedre jeres image - samtidig med, at arbejdsglæden for jeres medarbejdere øges?

Ved ansættelsen af en elev eller lærling er der en række procedurer, som alle virksomheder skal igennem, og her kan du få hjælp af vores praktikpladskonsulent, både til papirarbejdet og til at finde egnede kandidater til jobbet. 

På disse sider har vi samlet en lang række oplysninger, for at give et overblik over HANSENBERGs tilbud, og de forhold der gælder, når I ansætter en elev. 

Find informationerne både herunder og i menuen til venstre

Vi byder alle spørgsmål velkomne

PRAKTIKPLADSKONSULENT

Camilla Birkebæk

Uddannelseskoordinator, Fitnessuddannelsen

Tlf. 4161 3197

cabi@hansenberg.dk

 

den gode historie

“"Han er altid positiv og har en særlig evne til at få medlemmerne til at føle sig godt tilpas. Det er vigtigt i et fag, hvor vi er der for at hjælpe andre."”

Stolt over at få folk til at lykkedes

Motion og træning har betydet noget for Jonas Pommercke, lige så længe han kan huske. Derfor var fitnessuddannelsen det naturlige valg for Jonas. En uddannelse som har givet ham mange positive erfaringer:

"Den fedeste oplevelse var helt klart, da en 82-årig herre, at nu skulle det være. Nu skulle han i gang igen. Når man ser ham kæmpe og rent faktisk lykkes med det, så bliver man da lidt stolt over at kunne hjælpe ham," fortæller Jonas.

 

Altid positiv

Fit og Sund i Vejle var Jonas' praktiksted, og indehaveren Anders Steffensen taler i meget positive vendinger om Jonas:

”Han er altid positiv og har en særlig evne til at få medlemmerne til at føle sig godt tilpas. Det er vigtigt i et fag, hvor vi er der for at hjælpe andre," siger Anders.

 

Helt hjemme

Fremtiden for Jonas' vedkommende kunne meget vel blive en tilværelse i branchen i mange år fremover:

"Som sagt er det en stor del af mig, og jeg føler mig helt hjemme som fitnessinstruktør. Der kan også hele tiden åbne sig nye veje," slutter han.

Skoleforløb

20 ugers grundforløb og 3 hovedforløb af 2-3 ugers varighed.

Der er opstart på Grundforløb 2 i august og januar.

 

Skoleperioder under hovedforløbet

Ved opstart i august ligger skoleforløbene i april, juni og december.

Ved opstart i januar ligger skoleforløbene i august, november og juni.

 

Skolekalender

Økonomi for mester og elev

Eleverne følger funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service.

Mindstelønnen reguleres pr. 1. marts 

 

Elever under 21 år

 

1. marts 2020

kr. pr. md.

1. marts 2021

kr. pr. md. 

1. marts 2022

kr. pr. md. 

1. år    

11.422,00

11.616,00

11.814,00

2. år    

12.732,00

12.948,00

13.168,00

3. år    

14.008,00

14.246,00

14.488,00

4. år    

15.176,00

15.434,00

15.696,00

 


De første 6 måneder indplaceres eleven på 2. års løntrin.
De sidste 12 mdr. på 3. års løntrin.

Til elever, der inden uddannelsesforholdets start har bestået Højere handelseksamen, Studentereksamen, Højere forberedelseseksamen eller Højere teknisk eksamen, betales et tillæg til de ovennævnte lønninger på kr. 860,00 pr. måned.

 

Elever over 21 år

Begynder en elev den praktiske uddannelse efter det fyldte 21. år, aftales lønnen i hvert enkelt tilfælde på baggrund af den pågældendes hidtidige beskæftigelse og uddannelse. Hvis elev eller arbejdsgiver ønsker det, kan lønforholdet aftales under parternes medvirken.

OBS: Der kan være aftalt særlige lønbestemmelser for elever ansat i Fitness World og Fitness.dk.

 

Elever over 25 år

Overenskomsten for Butik (HK/Handel og DEA)

 

1. marts 2017  

1. marts 2018  

1. marts 2019  

Minimalløn

   kr. 18.345,-

     kr. 18.666,-

   kr. 18.987,-

  

Generelt for alle elever

De ovennævnte lønninger er mindstebetalingssatser, og der kan individuelt aftales højere satser.

Yderligere oplysninger fås hos Dansk Erhverv og HK privat:

 

www.hk.dk/privat

www.danskerhverv.dk

hvad kan man bruge en elev til?

Typisk uge for en elev = elevens hverdag

En typisk uge for en elev kunne fx se sådan ud:

  • 15 timer i receptionen
  • 10 timer træningsvejledning og opfølgninger
  • 3 timers hold
  • 1 event/foredrag pr. 14. dag (evt. sammen med nogle af de andre ansatte i ny og næ)
  • 3 timer administrative opgaver (fx tømme automat, ordne lager, bestille varer, udarbejde holdplan osv.)
  • 2 timers instruktion på gulv, herunder salg af opfølgninger
  • 1 times deltagelse på forskellige hold i centret, så eleven får ny inspiration og ser dygtige instruktører i aktion.

Praktikmål

Grundforløbets kompetencemål 

 

Hovedforløbets kompetencemål

efteruddannelse og kurser

Læs mere om efteruddannelse i folderen her, og find evt. kurser her.

overenskomstregler for elever