SMED

Der er et stigende behov for veluddannet arbejdskraft i Danmark.

Vil I gerne have en ekstra gevinst på jeres bundlinje og forbedre jeres image - samtidig med, at arbejdsglæden for jeres medarbejdere øges?

Ved ansættelsen af en elev eller lærling er der en række procedurer, som alle virksomheder skal igennem, og her kan du få hjælp af vores praktikpladskonsulent, både til papirarbejdet og til at finde egnede kandidater til jobbet. 

På disse sider har vi samlet en lang række oplysninger, for at give et overblik over HANSENBERGs tilbud, og de forhold der gælder, når I ansætter en elev. 

Find informationerne både herunder og i menuen til venstre

Vi byder alle spørgsmål velkomne

Kontakt praktikpladskonsulent

Kim Westberg

Tlf. 2033 0240
kw@hansenberg.dk

Indryk annonce Søg elever

Den gode historie

“Som virksomhed er det vigtigt at have lærlinge, der udviser stor selvstændighed og evne til at overskue større opgaver – både på værkstedet og på montage.”

Christian Faurholt er ved at uddanne sig til smed på HANSENBERG og er på nuværende tidspunkt i lære hos Villy Beblein, fabrikschef hos Dansk Smede- og Maskinteknik.

 "Jeg har næsten altid haft interesse for at bygge og konstruere ting i metal.  For mig har metalarbejde altid været et fedt og mandigt fag og noget, man kan være stolt over at være en del af. Det har nok også været en af grundene til, at jeg valgte smedeuddannelsen," siger Christian.

 

Fokuserer på dygtiggørelse

Erhvervsfagene er svære at trække elever til. Det er derfor vigtigt, at virksomhederne fokuserer på at dygtiggøre de elever, der virkelig har interesse for faget, mener fabrikschef Villy Beblein:

"Vi uddanner fremtidens arbejdskraft," sier han.

Der er altid noget at lære i denne branche. Efter Christian begyndte på smedeuddannelsen, fandt han hurtigt ud af, at metalarbejde er et bredt fag. Derfor vil der altid være nye ting, han kan lære, og det motiverer ham til at lære mere og blive endnu bedre.

På Christians arbejdsplads noterer man sig da også hans store arbejdsflid:

"Som virksomhed er det vigtigt at have lærlinge, der udviser stor selvstændighed og en evne til at overskue større opgaver – både på værkstedet og på montage. De egenskaber besidder Christian, og det er netop dét, sammen med hans faglige dygtighed, der gør, at vi har valgt ham som talent her hos os," understreger Villy Beblein.

eux

Eleven kan tage denne uddannelse som EUX.

Uddannelsestiden vil typisk være ½ år længere end den "normale" længde for den pågældende erhvervsuddannelse.

Skoleforløbene vil være længere og mere koncentrerede, for at eleven kan gennemføre de gymnasiale fag og projekter.

Den praktiske del af elevens erhvervsuddannelse vil være fordelt på færre forløb end i den tilsvarende ordinære erhvervsuddannelse. Uddannelsen afsluttes med projekter, svendeprøve og eksamen i de gymnasiale fag. Eleven vil få udstedt et EUX-bevis med karakterer.

EUX-uddannelserne starter op hvert år i august.

Læs mere om EUX smed her.

Praktikservice.dk

PraktikService er et værktøj, som er sat i verden for at gøre kommunikationen mellem elever, virksomheder og HANSENBERG endnu lettere.

PraktikService er let at anvende både for virksomheder og elever, og det giver HANSENBERG mulighed for at holde en effektiv kontakt med eleverne.

Ud over en mere effektiv kommunikation giver PraktikService samtidig adgang til 95% af de opslåede elevplads-stillinger på nettet gennem Danmarks førende elevpladsformidling Elevplads.dk.
Som virksomhed kan du igennem Praktikportalen indrykke gratis elevpladsannoncer. Derudover kan du søge efter relevante elever på baggrund af deres praktikønsker.