Løntilskud til elever der tidligere uforskyldt HAR misteT deres aftale

Hvis du har en elev eller lærling, der tidligere har mistet sin praktikplads uden selv at være skyld i det, kan du få løntilskud, når eleven eller lærlingen er i praktik. Det kan for eksempel være, hvis den tidligere arbejdsgiver er gået konkurs.

Uddannelsesaftaler fra og med 1. januar 2014

For uddannelsesaftaler indgået fra og med 1. januar 2014 gælder der de samme regler for alle elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale.

Arbejdsgiver har ret til tilskud 360 dage efter uddannelsesaftalens start.

uddannelsesaftaleR efter 1. januar 2011

Du kan søge om løntilskud 10 måneder efter prøvetidens udløb. Det vil normalt sige 1 år og 1 måned efter, at uddannelsen er begyndt.

Hvis der er skoleophold i prøvetiden, bliver prøvetiden forlænget, og løntilskudsperiodens start rykkes tilsvarende.

Uforskyldt elev over 25 år, når uddannelsesaftalen er indgået efter 1. januar 2013

Er eleven 25 år ved på aftalens indgåelsestidspunkt, og har denne elev tidligere uforskyldt mistet sin elevplads, har du ret til løntilskuddet 360 dage efter aftalens start.

Hvor ofte kan du søge

Du kan søge om løntilskud for hver måned, eleven er i praktik.

Perioden, du søger for, skal være udløbet.

Udbetaling af løntilskud

Løntilskuddet udbetales kun for perioder, hvor eleven er i praktik hos dig. Du skal derfor huske at trække skoledage, feriedage og sygdom fra, når du søger om udbetaling.

Skoleperioder

Skoleperioder er ikke omfattet af ordningen. Det vil sige, at du her får almindelig lønrefusion og evt. befordringstilskud udbetalt.

Undtagelser

  1. Du kan ikke få udbetalt løntilskud, hvis eleven er fyldt 25 år, og du modtager tilskud fra et jobcenter i henhold til bestemmelserne om tilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftaler med personer over 25 år, jf. § 98c - 98g i lov om aktiv beskæftigelsesindsats.
  2. Du kan ikke få løntilskud for elever i perioder, hvor du har ret til dagpengerefusion fra kommunen for udbetaling af løn under sygdom og barsel.

Satser for løntilskud

Find de seneste refusionssatser lønrefusionssatser

Læs mere om løntilskud fra Aub

Løntilskud til voksenlærlinge

I nogle fag er det muligt at søge løntilskud til voksenlærlinge.