refusion under skoleophold

Virksomheden skal betale eleven løn under skoleophold, men får refusion af lønnen fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag).

AUB giver tilskud til en række udgifter, I kan have ved at ansætte en elev.

Ydelser I kan søge om økonomisk støtte til i forbindelse med elevens praktikperiode:

  • Lønrefusion og befordring
  • Kost- og logiophold
  • Udstationering

Læs mere om udbetalingen af de enkelte tilskud på virk.dk, tryk her.

Hvis det er et længere skoleophold, bliver refusionen udbetalt, når skoleopholdet er afsluttet. Det hele foregår automatisk, da skolen indberetter til AUB.

Derefter sender AUB et orienteringsbrev til virksomheden med en bekræftelse på elevens skoleophold. Herefter bliver lønrefusionen automatisk udbetalt efter 10 dage.

generelt om refusion

Jeres virksomhed skal være godkendt af det faglige udvalg til at uddanne elever. 

Derudover skal virksomheden være registreret som lønudbetalende hos SKAT og ATP.

Der gives refusion, selv om eleven har været syg, hvis sygdommen er korrekt anmeldt til skolen.

Der gives ikke refusion, hvis eleven er udeblevet/har fået fri fra undervisningen.

Er eleven i voksenlære, udbetales voksenelevløn (eleven skal være fyldt 25 år, når eleven begynder sin uddannelse). Når vokseneleven er på skoleophold, udbetales der højere lønrefusion. 

Virksomheden skal selv søge om højere lønrefusion ved at udfylde ansøgningsskemaet på AUB's hjemmeside.

Ønsker virksomheden lønrefusionen og evt. befordring udbetalt hurtigere, skal virksomheden logge på selvbetjening, når brevet er modtaget fra AUB. Her godkender eller retter virksomheden oplysningerne.

Hvis du vil ændre eller godkende lønrefusion skal du have følgende klar:

  • Virksomhedens NemID
  • Elevens CPR-nr.
  • Datoer for skoleophold
  • Elevens lønoplysninger

Tilskud til befordring

Du kan få refunderet 80 pct. af udgifterne til din elevs transportudgifter til og fra skoleopholdet.

Det gælder, når eleven gør brug af det billigste offentlige transportmiddel. Og er den samlede længde mere end 20 km pr. dag, giver AUB befordringstilskud for hele skolevejen.