SÅDAN BLIVER VIRKSOMHEDEN PRAKTIKPLADSGODKENDT

For at kunne ansætte og uddanne elever skal din virksomhed være godkendt som praktiksted af det faglige udvalg inden for den pågældende uddannelse.

Du skal udfylde et ansøgningsskema, som kan hentes på det faglige udvalgs hjemmeside. Ofte vil ansøgningsskemaet kunne udfyldes og sendes elektronisk.

For at få en praktikpladsgodkendelse kræver det, at du som virksomhed:

  • Har mindst én medarbejder med relevant faglig ekspertise, der kan varetage elevens uddannelse
  • Har relevant udstyr og maskiner
  • Kan tilbyde arbejdsopgaver, der tilgodeser uddannelsesmålene.

Mangler du enkelte arbejdsopgaver, eller er virksomheden meget specialiseret, vil du kun få en delvis praktikpladsgodkendelse. Det betyder, at du ikke kan indgå en almindelig uddannelsesaftale. Såfremt det bliver relevant, findes der andre aftaleformer, som gør det muligt for dig at ansætte en elev.

lønsatser og praktikpladsgodkendelse

PraktikpladskonsulenternE

Ønsker du hjælp til det administrative papirarbejde i forbindelse med praktikpladsgodkendelsen, er du velkommen til at henvende dig til skolens praktikpladskonsulent for området.

økonomi

Tjek din faglige organisation for at se, hvad din elev skal have i løn.

 

Tilskud til befordring

Du kan få refunderet 80 pct. af udgifterne til din elevs transportudgifter til og fra skoleopholdet.

Det gælder, når eleven gør brug af det billigste offentlige transportmiddel. Og er den samlede længde mere end 20 km pr. dag, giver AUB befordringstilskud for hele skolevejen.

uddannelsesaftaler

Find formularer og vejledninger til uddannelsesaftalerne via nedenstående link.

praktikpladssituationen

En fordelsuddannelse giver dig gode muligheder for at finde praktikplads og job.

Fordelsuddannelser er uddannelser inden for fag, hvor arbejdsgiverne forventer et særligt stort behov for arbejdskraft. Det er arbejdsgiverne, som hvert år udpeger uddannelser til fordelsuddannelser. I 2018 er 36 erhvervsuddannelser udpeget.