Mentorordning

Det kan være både en faglig og personlig udfordring at tage en uddannelse.

Med en mentor får eleven en sparringspartner, en at drøfte sine udfordringer med, og en chance for at sætte sig selv og sin professionelle udvikling i centrum.

En erhvervsmentor står til rådighed for personlig sparring og spørgsmål, som eleven måtte have i forbindelse med sin uddannelse og de udfordringer, som eleven møder.

 

Vil du gerne gøre en forskel?

Bliv mentor

Vælger du at blive mentor, vil skolen sammen med dig, se på mentorroller og afgrænsning heraf, kommunikation, etik – herunder tavshedspligt i forbindelse med personlige og private oplysninger, psykologi m.m. Du bliver med andre ord klædt på til opgaven.

Som mentor skal du bl.a.

  • Have lyst til at lære et andet menneske at kende.
  • Kunne lytte og være nærværende.
  • Vise forståelse og anerkendelse, kunne motivere.
  • Være bevidst om den professionelle tilgang til opgaven - kunne nedtone opmærksomheden på sig selv og i stedet fokusere på mentee.

En mentor skal ikke

  • Takle psykiske og alvorlige personlige problemer, ved sådanne problemer kontaktes en af vores vejledere.
  • Lave lektier og rapporter, dog vil det være naturligt at tale om, hvordan det går med det faglige og gerne komme med gode råd.
  • Overtage ansvar for mentee'ens eventuelle forsømmelser.

Mentorbevis

Du vil modtager et diplom, et ekstra plus på cv’et, ligesom det er en god mulighed for personlig udvikling.

  

Kontakt

  • Tina Haarbo Kristensen, leder af virksomhedsservice, for mere information på thk@hansenberg.dk eller på telefonnr. 2126 9268