Trepartsaftale 2020

nyt midlertidigt løntilskud

- hvad betyder det for dig som privat arbejdsgiver

Nu får I som virksomhed ekstra økonomisk tilskud. Det er netop besluttet i en ny trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter.

Aftalen indeholder flere initiativer, der bl.a. skal gøre det attraktivt for jer at ansætte elever i 2020. Den giver også økonomisk tilskud for de elever, I allerede har. I vil desuden få forhøjet lønrefusion fra AUB i resten af 2020, ligesom AUB-bidraget sættes ned, og der etableres et nyt midlertidigt løntilskud.

Nedenfor kan I læse mere om, hvad de enkelte initiativer betyder for jer. Siden vil løbende blive opdateret.

Nyt midlertidigt løntilskud
Fra 1. maj til 31. december 2020 får I som private arbejdsgivere automatisk et midlertidigt løntilskud for jeres elever - ud over lønrefusionen fra AUB og praktikbonus fra Praktikplads-AUB. Det betyder, at I kan få dækket det meste af jeres lønudgifter i resten af 2020. 

Størrelsen på løntilskuddet afhænger af uddannelsesaftalen. I får: 

  • 75 % af elevlønnen for de elever, som I allerede har ansat.
  • 90 % af elevlønnen for nye ordinære uddannelsesaftaler, der starter fra 1. maj 2020. 
  • 45 % af elevlønnen for nye elever med korte uddannelsesaftaler, der starter 1. maj 2020 eller derefter. Det er et krav, at I ikke tidligere har haft en kort uddannelsesaftale med samme elev.

I får kun løntilskud for de perioder, hvor eleven er i praktik. Ved skoleophold får I fortsat automatisk lønrefusion fra AUB.

I får automatisk udbetalt løntilskuddet
Det midlertidige løntilskud bliver udbetalt automatisk til jeres NemKonto, så I skal ikke søge om det. Børne- og Undervisningsministeriet og AUB arbejder på at få ordningen i gang hurtigst muligt. 

Første gang I får løntilskuddet er forventelig i september 2020. Her vil I få løntilskuddet med tilbagevirkende kraft fra 1. maj 2020.

Sådan beregner AUB løntilskuddet
Når AUB beregner jeres løntilskud, ser vi på, hvilke elever I har og den løn, I har indberettet for eleven til Skattestyrelsens eIndkomst-register. I kan dog ikke få løntilskud for elever, hvis I modtager lønkompensation fra Erhvervsstyrelsen i samme periode.

Løntilskuddet er midlertidigt og gælder fra 1. maj 2020 til og med 31. december 2020. Alle virksomheder i den private sektor er omfattet af ordningen. 

Andre tiltag
I resten af 2020 vil I bl.a. også få forhøjet lønrefusion fra AUB, ligesom AUB-bidraget også sættes ned. 

Læs mere