Trepartsaftalen

Loven vedr. fordels- og praktikbonus trådte i kraft den 1. januar 2017

 

Fordelsbonus

  •          Fordelsuddannelser
  •          Bonus til virksomheder, der ansætter elev fra fordelsuddannelserne

 

Praktikbonus

  •          Bonus til virksomheder ved ansættelse af ekstra elev
  •          AUB og elevrefusion
  •          Praktikbonus eller forhøjet AUB-bidrag ved for få elever i virksomhederne.

 

Fordelsuddannelser

Fordelsuddannelser er uddannelser med ”mangel på elever” og høj beskæftigelses­frekvens for uddannede. Det vil sige, at en stor andel af eleverne efter afslutning af grundforløbet har elevplads, og en lille andel er i skolepraktik.

 

  • Læs mere samt se liste over fordelsuddannelser her 

 

Du kan også tage kontakt til en af vores opsøgende medarbejdere for mere viden om fordelsuddannelser. 

Fordelsbonus

I kan få en bonus, hvis I ansætter elever fra fordelsuddannelser. Målet med fordelsuddannelserne er, at unge og voksne, der skal vælge en erhvervsuddannelse, i særlig grad vil vælge en fordelsuddannelse.

Hvor meget kan I få?

I kan få op til 5.000 kr. pr. helårselev. En helårselev svarer til en elev i en uddannelsesaftale, der dækker hele kalenderåret.

Fordelsbonus bliver udbetalt fra en fast pulje på 20 mio. kr. hvert år. Når året er omme, bliver puljen fordelt mellem de arbejdsgivere, der har haft elever fra fordelsuddannelser.

Jeres fordelsbonus vil stå på jeres årsopgørelse fra Praktikplads-AUB, og beløbet indgår automatisk i den efterfølgende opkrævning fra Samlet Betaling.

Bonus udbetales automatisk af AUB til virksomhederne. Det vil sige, at virksomhederne ikke skal søge om AUB som ved de tidligere bonusordninger.

Praktikbonus

I kan få praktikbonus, hvis I opfylder to kriterier:

I skal have opfyldt jeres mål for elevpoint i indeværende år.

I skal have haft flere helårselever i indeværende år sammenlignet med jeres gennemsnitlige antal helårselever de seneste tre år.

Hvor meget kan i få?

I kan få 25.000 kr. pr. helårselev. Det samlede beløb vil stå på jeres årsopgørelse og indgår automatisk i næste opkrævning fra Samlet Betaling. Praktikplads-AUB beregner, om I opfylder kriterierne. I skal derfor ikke ansøge om praktikbonus.

  • Læs mere her

Du kan også læse mere i brochuren Praktikplads AUB eller kontakt en af skolens praktikpladskonsulenter.

LØNREFUSION 2020