Trepartsaftalen

Loven vedr. fordels- og praktikbonus trådte i kraft den 1. januar 2017


Fordelsbonus

 • Fordelsuddannelser
 • Bonus til virksomheder, der ansætter elev fra fordelsuddannelserne

 

Praktikbonus

 • Bonus til virksomheder ved ansættelse af ekstra elev – 2017
 • AUB og elevrefusion
 • Praktikbonus 2018 eller forhøjet AUB-bidrag ved for få elever i virksomhederne.

Fordelsuddannelser

Fordelsuddannelser er uddannelser med ”mangel på elever” og høj beskæftigelses­frekvens for uddannede. Det vil sige, at en stor andel af eleverne efter afslutning af grundforløbet har elevplads, og en lille andel er i skolepraktik.

Nedenstående liste er ens i hele landet – ingen regionale forskelle.

 

Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger

Automatik- og procesuddannelsen

Bager- og konditor

Buschauffør i kollektiv trafik

Elektronik- og svagstrømsuddannelsen

Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Gastronom *

Glarmester

Gourmetslagter

Grafisk tekniker

Handelsuddannelse med specialer

Industrioperatør

Industriteknikeruddannelsen

Karrosseriuddannelsen

Kranfører

Køletekniker

Landbrugsuddannelsen *

Lastvognmekaniker

 

*hovedforløbsuddannelser på HANSENBERG.

Maskinsnedker

Mejerist

Plastmager

Procesoperatør

Receptionist

Skibsmontør

Skorstensfejer

Slagter

Smed *

Tagdækker

Teknisk isolatør

Tjener *

Togklargøringsuddannelsen

Træfagenes byggeuddannelse *

Turistbuschauffør

Vejgodstransportuddannelsen

VVS-energi *

Værktøjsuddannelsen

Fordelsbonus

Hvis I som virksomhed laver en uddannelsesaftale med en elev med start i 2017 på en af fordelsuddannelserne, kan virksomheden få en bonus. 
Beløbet udbetales i 2018, hvor den endelige liste over fordelsuddannelser kendes.

Beløbet er på maks. 5.000 kr. pr. praktik­årselev1. Det betyder, at bonussen nedsættes i forhold til, hvor lang tid eleven har været ansat. Den kan også nedsættes yderligere, hvis den totale pulje, der er afsat på finans­loven (20 mio. kr.), ikke slår til.

Bonus udbetales automatisk af AUB til virksomhederne. Det vil sige, at virksomhederne ikke skal søge om AUB som ved de tidligere bonusordninger.
Se mere på www.virk.dk

1 Praktikårselev er en elev i en uddannelsesaftale i et kalenderårs varighed i en virksomhed. Hvis en virksomhed ansætter en elev med start 1. oktober 2017, er eleven ansat i 93 dage i 2017 ud af 365 dage. Derfor divideres 93 med 365: 93/365 = 0,25 praktikårselev. Hvis virksomheden ansætter 2 elever med start den 1.oktober, bliver det 0,5 praktikårselever. OBS!! Elever i delaftale og EGU-elever tæller ikke med.

I har mulighed for at få to slags bonus for jeres helårselever

Læs her, hvordan 

PRAKTIKBONUS

I kan få praktikbonus, hvis I opfylder to kriterier:

 1. I skal have opfyldt jeres mål for elevpoint i indeværende år.
 2. I skal have haft flere helårselever i indeværende år sammenlignet med jeres gennemsnitlige antal helårselever de seneste tre år.

 

HVOR MEGET KAN I FÅ?

I kan få 25.000 kr. pr. helårselev. Det samlede beløb vil stå på jeres årsopgørelse og indgår automatisk i næste opkrævning fra Samlet Betaling. Praktikplads-AUB

beregner, om I opfylder kriterierne. I skal derfor ikke ansøge om praktikbonus.

 

 • Læs mere i brochuren Praktikplads AUB eller kontakt en af skolens praktikpladskonsulenter.

AUB og elevrefusion

Lønrefusionen er steget med 7,4 %

 

Virksomheder betaler 2 beløb til AUB:

 • Erhvervsuddannelserne (EUD) til bl.a. elevrefusion og skolepraktikydelse:
  • 2.213 kr. pr. ansat pr. år 
 • AMU til bl.a. lønrefusion:
  • 507 kr. pr. ansat pr. år

I alt ca. 2.720 kr. pr. ansat pr. år.

Elevrefusion 2018