Trepartsaftalen

Loven vedr. fordels- og praktikbonus trådte i kraft den 1. januar 2017


Fordelsbonus

 • Fordelsuddannelser
 • Bonus til virksomheder, der ansætter elev fra fordelsuddannelserne

 

Praktikbonus

 • Bonus til virksomheder ved ansættelse af ekstra elev – 2017
 • AUB og elevrefusion
 • Praktikbonus 2018 eller forhøjet AUB-bidrag ved for få elever i virksomhederne.

Fordelsuddannelser

Fordelsuddannelser er uddannelser med ”mangel på elever” og høj beskæftigelses­frekvens for uddannede. Det vil sige, at en stor andel af eleverne efter afslutning af grundforløbet har elevplads, og en lille andel er i skolepraktik.

Nedenstående er en foreløbig liste over fordelsuddannelser. Den endelige liste, som blandt andet bruges til at udbetale bonus til virksomhederne, udarbejdes i 2018 på baggrund af 2017-tal. Listen er ens i hele landet – ingen regionale forskelle.

*hovedforløbsuddannelser på HANSENBERG.

*hovedforløbsuddannelser på HANSENBERG.

Fordelsbonus

Hvis I som virksomhed laver en uddannelsesaftale med en elev med start i 2017 på en af fordelsuddannelserne, kan virksomheden få en bonus. Beløbet udbetales i 2018, hvor den endelige liste over fordelsuddannelser kendes.

Beløbet er på maks. 5.000 kr. pr. praktik­årselev1. Det betyder, at bonussen nedsættes i forhold til, hvor lang tid eleven har været ansat. Den kan også nedsættes yderligere, hvis den totale pulje, der er afsat på finans­loven (20 mio. kr.), ikke slår til.

Bonus udbetales automatisk af AUB til virksomhederne. Det vil sige, at virksomhederne ikke skal søge om AUB som ved de tidligere bonusordninger.
Se mere på www.virk.dk

1 Praktikårselev er en elev i en uddannelsesaftale i et kalenderårs varighed i en virksomhed. Hvis en virksomhed ansætter en elev med start 1. oktober 2017, er eleven ansat i 93 dage i 2017 ud af 365 dage. Derfor divideres 93 med 365: 93/365 = 0,25 praktikårselev. Hvis virksomheden ansætter 2 elever med start den 1.oktober, bliver det 0,5 praktikårselever. OBS!! Elever i delaftale og EGU-elever tæller ikke med.

Praktikbonus

Bonus til virksomheder ved ansættelse af elev – fra 1. januar 2017

Virksomheder kan få en bonus på maks. 15.000 kr. ved ansættelse af ekstra elev.

Bonus ydes for merbeskæftigede (praktikårs)elever ansat i perioden fra 1. januar til 31. december 2017 ift. gennemsnittet af elever i perioden 2014-16. Igen er der en pulje sat af på finansloven (10 mio. kr.), og hvis den ikke slår til, vil virksomheden få et mindre beløb.

Bonus udbetales automatisk af AUB til virksomhederne. Det vil sige, at virksomhederne ikke skal søge om AUB som ved de tidligere bonusordninger. Se mere på www.virk.dk

AUB og elevrefusion

Lønrefusionen er steget med 7,4 %

 

Virksomheder betaler 2 beløb til AUB:

 • Erhvervsuddannelserne (EUD) til bl.a. elevrefusion og skolepraktikydelse:
  • 2.213 kr. pr. ansat pr. år 
 • AMU til bl.a. lønrefusion:
  • 507 kr. pr. ansat pr. år

I alt ca. 2.720 kr. pr. ansat pr. år.

Elevrefusion 2017