Den nye erhvervskolereform

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Med reformen kommer den enkelte elevs behov og faglige interesser endnu mere i fokus, og timetallet for den lærerstyrede undervisning øges.

En erhvervsuddannelse er bygget op af 1-2 grundforløb og en hovedforløbsperiode, der veksler mellem praktik og skoleophold. Grundforløb 2 er obligatorisk for alle, mens elever, der starter direkte efter folkeskolen, normalt først skal starte på grundforløb 1.

Vælges EUX, dvs. en erhvervsuddannelse med boglige fag på gymnasialt niveau, er der endnu flere muligheder.

 

Den nye erhvervsskolereform trådte i kraft i august 2015. 

Læs mere i vores folder om reformen