internationaliseringsstrategi 2020-2022

HANSENBERGs internationale strategi tager afsæt i HANSENBERGs mission om at skabe lærelyst og erhvervskompetence samt EUD-lovgivningens målsætning om, at eleverne skal bibringes ”viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet”. 

VET Mobility Charter

 

VET Mobility Charter

HANSENBERG har søgt og modtaget en charter under Erasmus+ programmerne.

Charteren er en akkreditering af skolen for gennemførsel af mobilitetsprojekter med høj kvalitet, fokus på internationaliseringsstrategien og sikker økonomisk forvaltning af projektmidler.

Med akkrediteringen kan fremtidige ansøgningsprocesser gennemføres i en væsentlig forenklet form.