Muligheder

Vi tror på, at alle unge mennesker uanset baggrund skal have mulighed for at blive til noget.

Derfor er skolepraktikken et godt alternativ til virksomhedspraktikken, når det ikke lykkes at finde en ordinær praktikplads. I Praktikcenter HANSENBERG er vores mål at hjælpe dig til en ordinær praktikplads eller en af alternativerne, som er en kortaftale eller en delaftale.

Vi udvikler hele tiden på kvaliteten i vores skolepraktik. Dette sker gennem dialog med eleverne i skolepraktikken, elevtilfredshedsundersøgelser og møder i de forskellige uddannelser.

Praktikcenterudvalget, som består af repræsentanter fra arbejdsgivere og arbejdstagere for alle uddannelserne, følger skolepraktikken på HANSENBERG tæt. De ser for eksempel på, hvor mange elever der mangler en uddannelsesaftale, hvordan vi kan tilbyde autentiske arbejdsopgaver mv.

De lokale uddannelsesudvalg er også med til at forme skolepraktikken for de enkelte uddannelser. Her inddrages de i skolens arbejde med den lokale undervisningsplan, som blandt andet beskriver skolens gennemførelse af skolepraktik og praktikbedømmelse.

Skolepraktik (SKP)

Elever, der ikke har fået en aftale i en virksomhed, kan under visse regler gennemføre uddannelsen i skolepraktik (praktik på skolen, der erstatter aftaler i en virksomhed). Elever, der gennemfører uddannelsen i skolepraktik, skal også lære funktioner, som man normalt kun kan lære i en virksomhed. Derfor gøres der meget for at få eleverne ud i virksomhederne i en stor del af skolepraktikken. Det kan gøres som virksomhedsforlagt undervisning, men primært som delaftale i skolepraktik.

Virksomhedsforlagt undervisning i skolepraktik

For at give eleverne indblik i, hvad der foregår i en virksomhed, kan skolen flytte undervisningen til en virksomhed - normalt i ca. 14 dage. Hvis der er mulighed for, at det kan resultere i en uddannelsesaftale i virksomheden, kan perioden dog forlænges.

Eleven må reelt ikke deltage i produktionen. Skolen har stadig ansvaret for elevens uddannelse. Til gengæld skal virksomheden ikke betale elevløn.

Delaftale i Skolepraktik

Virksomheden kan også vælge at ansætte eleven i en delaftale i skolepraktik. Eleven er dermed stadig tilknyttet skolepraktik, men virksomheden har overtaget uddannelses- og aflønningsforpligtelsen for den periode, aftalen gælder. Til gengæld må eleven deltage i produktionen. En god aftale for de virksomheder, hvis ordrebog har en kort tidshorisont. Delaftaler kan vare i længere eller kortere perioder, men må ikke omfatte skoleophold. Når perioden er slut, vender eleven tilbage til praktikcentret.​