Samarbejde

HANSENBERG indgår i mange forskellige netværk og samarbejder med andre skoler og virksomheder.

Det fælles mål er at koordinere det opsøgende virksomhedsarbejde og skaffe flest mulige praktikpladser.

Vi arbejder samtidig på at højne kvaliteten på erhvervsuddannelserne og fortsætte med at udvikle uddannelserne, så vores elever kan matche fremtidens krav fra erhvervslivet.

Vi er bl.a. også med i samarbejdet DIMA, læs mere dette samarbejde her.

Aftaler og netværk

HANSENBERG indgår i et konsortium med Rybners, EUC Syd og Herningsholm. Konsortiet sikrer, at praktikcentrene på skolerne kan dække størstedelen af de uddannelser, skolerne samlet set udbyder.

HANSENBERG har indgået følgende samarbejdsaftaler:

 • Dyrepasser: zoologiske anlæg, forsøgsdyr eller hest, UCH/Kold College/EUC Nordvest
 • Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen, Aars
  Industritekniker, industrioperatør, elektriker, it-supporter, datatekniker, lager- og terminaluddannelsen, SDE
 • Gastronom, SDE
 • Dyrepasser, gartneruddannelserne, Jordbrugets Uddannelsescenter
 • Snedker, industrioperatør, industritekniker, automatiktekniker, lager- og terminaluddannelsen, data- og kommunikationsuddannelsen, elektriker, elektronik- og svagstrømsuddannelsen, EUC Syd
 • Lager- og terminaluddannelsen, EUC Lillebælt
 • Elektrikeruddannelsen samt Data- og kommunikation inkl. EUX, Aarhus Tech
 • Frisøruddannelsen, Rybners

 

Praktikcenter HANSENBERG sikrer gennem ovenstående samarbejde:

 • Overførsel af elever, der skal optages til praktikuddannelse i det praktikcenter, som er relevant for eleven
 • Udførelse af det praktikpladsopsøgende arbejde, så praktikcentret ikke reducerer øvrige skolers mulighed for at fortsætte med at udbyde skoleundervisning på uddannelsernes hovedforløb for elever med uddannelsesaftaler
 • Oprettelse af flest mulige praktikpladser
 • Tilførsel af det mulige og nødvendige antal elever til virksomhederne
 • Effektivisering af elevernes praktikpladssøgning og tilskyndelse til at indgå i en uddannelsesaftale.