Samarbejde med DIMA

HANSENBERG er en del af - og samarbejder med - DIMA, som er en forening af 7 kommuner, uddannelsesinstitutioner og erhvervsvirksomheder i Trekantområdet.

DIMA har det formål at styrke og udvikle trekantområdet som Danmarks produktionscentrum bl.a. ved at synligøre produktion som en attraktiv karrievej, og at styrke de produktionsrettede uddannelses-institutioners image og tiltrækningskraft, og ligeledes at styrke virksomheders innovation og produktivitet gennem tæt samspil om uddannelser og efteruddannelser.

Med 28.145 industriarbejdspladser har trekantområdet flere arbejdspladser end Aarhus, Odense og København tilsammen. Industrien er derfor meget stærk i Trekantområdet, hvilket kommer til at spille en stor rolle i fremtiden, og søgningen efter velkvalificeret arbejdskraft er i fuld gang.

DIMA arbejder for, at der fremadrettet kun skal være en indgang til kompetence og erhvervsliv.  

  • At være en kraftdynamo som kan tiltrække relevante uddannelser og efter/videreuddannelse samt kompetente undervisere, studerende, elever og medarbejdere til gavn for investeringer, vækst og udvikling i Trekantområdet
  • At skabe overblik over karrieremulighederne for nuværende og kommende studerende samt ansatte i industrien.

Hvis du vil vide mere er du velkommen til klikke ind på http://www.trekantomraadet.dk/dima/

DIMA har 4 strategiske indsatsområder, som skal være med til at styrke tiltrækningskraften for erhvervslivet i trekantområdet. Hver gruppe består af repræsentanter fra både jobcentre, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner. Hver gruppe arbejder målrettet på handlingsplaner for bl.a. kvalificeret arbejdskraft her&nu, unge på vej ind i en spændende fremtid i industrien samt en fælles markedsførings-platform.

Der sker hele tiden noget nyt i DIMA, og du er velkommen til at følge med på ovenstående link. Sidste nyt er et landsdækkende projekt BYG OVEN PÅ https://bygovenpaa.dk/. Projektet skal informere om de gode muligheder for faglærte, som kan opkvalificere sig ved at tage fagmoduler på akademiniveau.