Skolepraktik (skp)

Skolepraktik er et tilbud til dig, der står uden praktikplads. Du har mulighed for at komme i skolepraktik på nogle af vores uddannelser.

Der gælder særlige regler for hver enkelt uddannelse. Blandt andet er der en række krav, du skal opfylde, inden du begynder i skolepraktik.

Når du har HANSENBERG som din "mester", får du udbetalt en månedlig praktikydelse.

unik mulighed

Skolepraktik på HANSENBERG er en unik mulighed for at fortsætte sin uddannelse. Erfaringen viser, at man i nogle tilfælde får en mere tværfaglig og bredere tilgang til arbejdsmarkedet igennem skolepraktikken, end en enkelt virksomhed er i stand til at tilbyde.

Det betyder ikke, at uddannelsen skal gennemføres på skolen. Målet er, at du gerne hurtigst muligt skal ud i en ordinær elevplads i erhvervslivet.

Ved optagelse i skolepraktik indgår du en skoleaftale med Praktikcenter HANSENBERG. Du begynder undervisningen en måned efter grundforløbets afslutning.

Skolepraktik kan kombineres med kortere eller længere praktikforløb i en virksomhed. Men du skal være indstillet på at forlade skolepraktikken, hvis du får tilbudt en uddannelsesaftale med en praktikvirksomhed.

målsætning

Målet for Praktikcenter HANSENBERG er at afsætte samtlige elever til ordinær uddannelse, men er dette ikke muligt, arbejdes der efter følgende prioritering:

 1. Ordinære uddannelsesforløb omfattende hele lærlingeforløbet
 2. Restlæreaftaler
 3. Korte uddannelsesaftaler
 4. Delaftaler (for elever i skolepraktik)
 5. VFU i korte perioder (14 dage ad gangen fulgt op af en delaftale, kort aftale, restlære).

Praktikcentret skal sikre, at vekseluddannelsesprincippet fastholdes i elevens uddannel­sesplan. Det betyder, at Praktikcenter HANSENBERG skal understøtte, at eleverne når flest mulige praktikmål i en virksomhed.

Månedlig praktikydelse

I 2020 er der følgende 2 satser for skolepraktikydelse:

 • Under 18 år: 3.263 kr. pr. måned før skat
 • Over 18 år: 7.804 kr. pr. måned før skat

Godtgørelsen er skattepligtig.

 

Det er muligt at blive sendt i virksomhedsforlagt praktik i en virksomhed. I denne praktik vil du fortsat få praktikydelsen udbetalt.

Indgår du en uddannelsesaftale, som enten er en delaftale, kortaftale eller en restlæreaftale med et praktiksted, bliver du formelt ansat som elev i virksomheden. Du får derfor udbetalt elevløn i den periode, uddannelsesaftalen varer.

Hvornår tilbydes skolepraktik?

Før du kan få tilbud om skolepraktik, skal du selv have gjort en stor indsats for at finde praktikplads i en virksomhed. En række krav skal være opfyldt:

Fra afslutningen af grundforløbet og under hele skolepraktikforløbet skal du opfylde egnethedsbetingelserne, de såkaldte EMMA-kriterier:

 • Du skal have gennemført grundforløbet.
 • Du skal være egnet til uddannelsen.
 • Du skal være aktivt søgende.
 • Du skal være parat til at tage imod et tilbud om praktikplads - også selv om det er et helt andet sted geografisk, end hvor du bor.
 • Du skal være registreret i at have søgt ledige pladser på praktikpladsen.dk.

pligt til at søge praktikplads

Når du er i skolepraktik, har du pligt til aktivt at søge praktikplads i virksomheder - også uden for lokalområdet. Du skal samtidig være indstillet på at tage en praktikplads inden for en anden beslægtet uddannelse end den ønskede. Hvis en beslægtet uddannelse udbydes uden praktik i en virksomhed, vil du også kunne blive tilbudt en plads på denne uddannelse.

spørg en praktikpladskonsulent

På HANSENBERG gør vi vores bedste for at hjælpe dig med at finde en praktikplads.

Har du brug for råd og vejledning til at finde en praktikplads, kan du med fordel kontakte en af vores praktikpladskonsulenter.

Fakta om praktikcentret

Læs mere om løn- og arbejdsforhold, ordensregler, fravær og fri samt forsikringsforhold mv. i folderen her.

kvalitetssikring

Vi arbejder løbende på at højne kvaliteten i vores skolepraktik. Dette sker gennem dialog med eleverne i skolepraktikken og møder på de forskellige uddannelser.

Praktikcenterudvalget, som består af repræsentanter fra arbejdsgivere og arbejdstagere for alle uddannelserne, følger skolepraktikken på HANSENBERG tæt.

De lokale uddannelsesudvalg er også med til at forme skolepraktikken for de enkelte uddannelser.

Læs mere om kvaliteten i "Evaluering af praktikcentre" via dette link.