UdvalG

Praktikcenterudvalget er sammensat af repræsentanter fra de berørte lokale uddannelsesudvalg.
Chefen og lederen for Praktikcentret deltager på skolens vegne.

 

formål

Praktikcenter HANSENBERG har overordnet til formål at sikre, at elever, som ikke har en uddannelsesaftale, får tilrettelagt et autentisk uddannelsesforløb, der støtter elevens læring i forhold til fastsatte mål for uddannelsen.

Praktikcenterudvalget har til opgave at støtte ovenstående, at bidrage til at udvikle kvaliteten i praktikcentret, og sørge for at den gældende lovgivning bliver overholdt.

Udvalget skal

  • stå i spidsen for praktikforløb for elever med ordinære aftaler, korte aftaler, delaftaler, kombinationsaftaler og - i begrænset omfang - virksomhedsforlagt undervisning og praktik på en eller flere af de 4 skoler i konsortiet (erhvervsskolerne i konsortiet etablerer og driver 4 praktikcentre, der samarbejder og koordinerer opgaverne)
  • understøtte det praktikpladsopsøgende arbejde og medvirke til, at flere unge får en uddannelsesaftale
  • medvirke til, at praktikcentret udfører relevante og autentiske arbejdsopgaver, uden at de er konkurrenceforvridende.

succeskriterier

Udvalget skal medvirke til, at Praktikcenter HANSENBERG gennemfører opgaverne i praktikcentret jf. gældende lovgivning og undervisningsministeriets vejledning.

  • Skolen kan dokumentere arbejdet iht. de evalueringspunkter, der blandt andet vil ligge til grund for, at skolen fortsat kan godkendes som praktikcenter på de nuværende uddannelser.
  • Praktikcentret er velfungerende med kvalificerede medarbejdere, der understøtter strategien.
  • Praktikcentret har tilfredse elever, hvilket dokumenteres gennem elevtilfredshedsundersøgelse​r.